انزوای نخبگان نشانه بازگشت به عصر جاهلیت است

انزوای نخبگان نشانه بازگشت به عصر جاهلیت است
عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه شیعیان امیرالمومنین(ع) نباید کاری را که دیگران برای انجام آن شایسته‌ترند، به هیچ بهانه و توجیهی بپذیرند، گفت: پذیرش منصب بدون شایستگی، خیانت به خدا و پیامبر و جامعه است.