بازآفرینی شهری اولویت اصلی دولت است

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای پروژه های شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گفت: با توجه به اختصاص 50 درصد برنامه ها به این مقوله و با توجه به جایگاه ویژه این ستاد در کشور، لازم است با تشکیل جلسات مرتب و با یک گفتمان صحیح به همفکری برسیم تا برای این موضوع برنامه ریزی و مشکلات این محلات را مرتفع کنیم.