بررسی فناوری‌های نوین در پایش و کاهش آلودگی هوا و صدا در یک همایش ملی

بررسی فناوری‌های نوین در پایش و کاهش آلودگی هوا و صدا در یک همایش ملی
ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا به عنوان بزرگترین رویداد سال در این حوزه با تلاش دانشگاه صنعتی شریف، طی روزهای 3 و 4 بهمن ماه امسال در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.