تهران؛ تجربه‌ای سخت و متفاوت برای «ریموت» آلمانی‌ها

تهران؛ تجربه‌ای سخت و متفاوت برای «ریموت» آلمانی‌ها
«اگر در امریکا مسیر یک طرفه‌ای را در خیابان اشتباه بروید، ممکن است شما را از ماشین‌تان بیرون بِکِشند و بکُشند اما اینجا مردم راحت‌تر می‌پذیرند و این غیرقابل‌ پیش‌بینی بودن در تهران اجرای «ریموت تهران» را متفاوت کرده است.»