توسعه یک شبکه الکترونیکی برای ارتباط با سلول‌های قلب

توسعه یک شبکه الکترونیکی برای ارتباط با سلول‌های قلب
برخلاف بسیاری از سلول‌های دیگر، مطالعه سلول‌های ماهیچه‌ای قلب، کار بسیار مشکلی است زیرا اتصال حسگرهای سفت و سخت به سلول‌های متحرک مانع از حرکت این سلول‌ها می‌شود.