روسای دانشگاه‌ها ، نیروهای موجود را به تحرک وادارند

روسای دانشگاه‌ها ، نیروهای موجود را به تحرک وادارند
قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی مسئول سلامت تک‌تک افراد جامعه هستند،  از همه کارکنان ، پزشکان، پرستاران و خانواده علوم پزشکی کشور به خاطر مشکلات مالی و تاخیر در پرداخت‌ها عذرخواهی کرد.