سازمان محیط زیست با هر گونه استحصال و بهره برداری از منابع آب ژرف مخالف است

سازمان محیط زیست با هر گونه استحصال و بهره برداری از منابع آب ژرف مخالف است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی با هرگونه استحصال و بهره برداری از منابع آب ژرف تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر مخالف هستیم.