سامانه بررسی کیفیت ارایه سرویس‌های ارتباطی در روستاهای کشور راه‌اندازی شد

وزیر ارتباطات از راه‌اندازی سامانه بررسی وضعیت کیفیت ارایه سرویس و اطلاعات ارتباطی در سطح روستاهای کشور در راستای شفافیت در نظام ارتباطات روستایی خبر داد.