مردان و زنان در چه بازه سنی طرفدار اینستاگرام هستند؟

مردان و زنان در چه بازه سنی طرفدار اینستاگرام هستند؟
همواره تعداد و جنسیت کاربران شبکه‌های اجتماعی مختلف از اهمیت خاص و بسزایی برخوردار است که آمار ژوئیه ۲۰۱۹ نشان می‌دهد زنان به طور متوسط بیشتر از مردان از اینستاگرام استفاده می‌کنند.