مسئولان هر ادعایی را نمی توانند اعلان عمومی کنند

مسئولان هر ادعایی را نمی توانند اعلان عمومی کنند
یک وکیل دادگستری گفت: مسئولان هر ادعایی را نمی‌توانند بیان عمومی کنند؛ زیرا تا زمانی که موضوعی به مرجع دادگستری احاله نشده و موضوع در مرجع قضایی رسیدگی نشده، نمی توان آن را اعلان کرد.