مهرآباد انجام دهنده حدود ۳۰ درصد پروازها

مهرآباد انجام دهنده حدود ۳۰ درصد پروازها
آمار جدیدی که شرکت فرودگاه‌ها منتشر کرده، نشان می‌دهد فرودگاه قدیمی شهر تهران که چند سال قبل صحبت از تعطیلی یا جابه‌جایی آن وجود داشت، نه تنها به سمت کاهش فعالیت حرکت نکرده که حتی حدود یک سوم از حدود کل پروازهای ایران را نیز انجام می‌دهد.