ورود 1113 گردشگر خارجی به کهگیلویه و بویراحمد طی سال گذشته

ورود 1113 گردشگر خارجی به کهگیلویه و بویراحمد طی سال گذشته
‌معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: طی سال گذشته 1113 گردشگر خارجی وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شد .