ویدئو / یک نما از زمستانِ تهران

ویدئو / یک نما از زمستانِ تهران
بارش برف و باران، امسال وضعیت مطلوبی ندارد؛ بخصوص در شهری مثل تهران این مسأله نمود بیشتری داشته است. با این حال، می‌توان در همین بارش‌های اندک این روزها، نمایی دوستداشتنی از زمستان را تجربه کرد و به ذهن سپرد. آنچه خواهید دید، یک نما از زمستانِ این روزهای تهران است.