کدام کشورها مبل‌ ایرانی می‌خرند؟

کدام کشورها مبل‌ ایرانی می‌خرند؟
عراق، سوریه، افغانستان و امارات، اصلی‌ترین بازارهای مبلمان ایرانی هستند اما باید گفت که میزان صادرات مبل در پنج سال اخیر به حدود نصف کاهش یافته است. این در حالی است که هشت درصد از اشتغال کشورمان در این صنعت نهفته است.